Rudilių k., Kupiškio r. LT 40 361

Tel. +370 610 60642

El. paštas rudiliumokykla@gmail.com

Partneriai
Partneriai
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Draugaukime
Įrašų archyvas

Naujienos

Kalėdinių atostogų metu gruodžio 27 d. jau nuo pat ryto į mūsų centrą iš įvairių Kupiškio r. vietų rinkosi stovyklautojai į žiemos stovyklą „Tarp Kalėdų ir Naujųjų“ kurią finansavo ŠMPF. Stovyklautojai buvo supažindinti su Panevėžio, Šiaulių, Rokiškio miestų Kalėdinių švenčių tradicijomis, pamatė įvairiai papuoštas miestų egles, išrinko gražiausią eglutę. Kiekviename iš miestų vyko edukacijos susijusios su Kalėdinėmis šventėmis. Žiūrėjo edukacinį filmą Panevėžio kino teatre „Garsas” apie Kalėdų papročius, dalyvavo jo aptarime, Rokiškio krašto muziejuje patys kepė, puošė Kalėdinius sausainius, Šiauliuose dalyvavo fotografijos edukaciniuose užsiėmimuose, “Rūta” šokolado muziejaus edukacijoje, sužinojo kaip šokoladas atkeliauja iki šventinio stalo, patys gamino šventinius saldainius iš šokolado. Dalyviai aktyviai domėjosi savanorių veikla Panevėžio gyvūnų ir globos draugijoje, nuvežė beglobiams gyvūnams maisto, medicinos priemonių. Dvi stovyklos dienos veiklos vyko centre, vaikai kūrė teatralizuotą vaidinimą, gamino karnavalo kaukes, dainavo karaokė, šoko, žiūrėjo filmą, sportavo, žaidė įvairius žaidimus, patys gamino ir kepė obuolių pyragą. Per šias veiklas vaikai mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti neformalioje aplinkoje, dirbti komandoje.

2017 m. gruodžio 22 d. viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (https://www.cpva.lt/lt/veikla/paramos-administravimas.html) ir Kupiškio rajono savivaldybės administracija (projekto vykdytojas – www.kupiskis.lt ) pasirašė projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-51-0007 „Infrastruktūros pritaikymas neformaliam vaikų švietimui Kupiškio rajone“finansavimo ir administravimo sutartį.

Bendra projekto vertė – 135 280,68 euro. Projekto įgyvendinimui skiriama 113 022,84euro finansinė parama iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir 22 257,84 euro Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Projektas įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ tikslus ir uždavinius. Daugiau informacijos apie 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos teisės aktus galite rasti adresu: www.esinvesticijos.lt.

Projekto tikslas – Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro (Morkūniškio g. 19, Rudilių k., Kupiškio r.) neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas.

Daugelį metų dabartiniame Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro  pastate veikė mokykla, vėliau – ikimokyklinio ugdymo mokykla. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. mokykloje nebeformuojamos klasės, todėl didžiausiais dėmesys kreipiamas vaikų neformaliojo ugdymo veikloms. Daugiafunkcis centras projekto įgyvendinimui pasirinktas siekiant didinti vaikų užimtumą kaimiškoje teritorijoje bei sudarant galimybę lankyti vaikų neformaliojo ugdymo programų užsiėmimus. Centre įgyvendinama dailės neformaliojo ugdymo programa bei turizmo ir kraštotyros krypties veikla – vasaros stovyklų veikla, tačiau daugiafunkcio centro patalpos nėra pritaikytos neformaliajam ugdymui, infrastruktūra nudėvėta, dėl prastos patalpų būklės nesudarytos sąlygos kokybiškam vaikų neformaliajam ugdymui.

Projektui keliamas uždavinys neformaliojo švietimo veiklai skirtos infrastruktūros viešųjų erdvių atnaujinimas.

Siekiant plėtoti vaikų neformaliojo ugdymo galimybes, bus modernizuojamos Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro patalpos, įrengiant choreografijos ir teatro erdvę, dailės studiją, techninės kūrybos studiją, medijų studiją, turizmo ir kraštotyros erdvę, ekspozicijų salę, laisvalaikio, pagalbines patalpas, įrengiant gaisrinę signalizaciją, atnaujinant elektros instaliaciją, vandentiekio, nuotekų tinklus, įrengiant pandusą asmenims su judėjimo negalia. Projekto metu bus atliekami centro antro aukšto patalpų paprastojo remonto darbai.

Įgyvendinus projektą pagerės vaikų neformaliojo ugdymo galimybės Kupiškio rajone, padidės įstaigos veiklos efektyvumas ir kokybė bei viešosios paslaugos prieinamumas. Po projekto įgyvendinimo bus vykdomos šešių krypčių vaikų neformaliojo ugdymo programos. Planuojama, kad projekto įgyvendinimo pabaigoje centro paslaugomis naudosis ne mažiau kaip 320 vartotojų (Kupiškio rajone gyvenančių vaikų). Tikslinei grupei bus sukurtos įdomesnės veiklos, vystomi meniniai ir kiti gebėjimai, didės užimtumas.

Projekto vadovas – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotojas Mažvydas Šalkauskas, tel. (8 459) 35507, el. paštas mazvydas.salkauskas@kupiskis.lt.

Kristina Daugytė-Graužlienė

Vyriausioji specialistė

Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyrius

Metų pabaigoje Rudilių daugiafunkciame centre veiklos netrūko, gaila nepavyko įgyvendinti suplanuotos vaikų stovyklos, tačiau veikla tuo nesibaigė, vyko daug kitų įvairiausių renginių. Mažuosius aplankė Kalėdų senelis su snieguole, vyko įvairūs vaikų pasirodymai, šokiai, dainos ir smagiausia dalis Kalėdų senelio dovanos. Pirmąją Kalėdų dieną kaimo jaunimas rinkosi į Kalėdinę vakaronę, kurią lydėjo įvairūs žaidimai, šokiai, užduotys visiems šeimos nariams, net ir patiems mažiausiems netrūko veiklos. Sutinkant Naujuosius metus kaimo bendruomenė rinkosi į centro aktų salę, kur vyko Giedrės Murnikovienės knygos „Vėjo mylimoji“ pristatymas ir puikus ir linksmas grupės iš Anykščių „Romantikos“ koncertas.

Šį rudenį spalio 30 d. – lapkričio 03 dienomis Rudilių Jono Laužiko universalus daugiafunkcis centras remiamas ŠMPF projekto ,,TAPK2“ ir Kupiškio savivaldybės organizavo vaikų rudens stovyklą, kurioje dalyvavo 19 vaikų iš Kupiškio ir aplinkinių rajonų. Programos tikslas buvo vaikų socialinių-emocinių kompetencijų stiprinimas, vykdant aktyvią savęs ir artimos aplinkos pažinimo veiklą, supažindinant dalyvius su Kupiškio krašto ir aplinkinių rajonų istorija, istorinėmis vietovėmis, skatinant domėjimąsi savo krašto istorija, susipažįstant su regiono gamtos, kultūros ir istorijos paminklais, išmokstant bendrauti ir bendradarbiauti neformalioje aplinkoje. Dalyviai aplankė Kupiškio, Rokiškio, Panevėžio, Anykščių miestus ir apylinkes, dalyvavo įvairiuose muziejų parengtuose edukaciniuose užsiėmimuose, parodose. Vakarais smagiai leido laiką Kupiškio jaunimo centro ir Rudilių Jono Laužiko UDC patalpose. Vadovaujami Ąžuolo krepšinio mokyklos trenerių žaidė krepšinį, aplankė Anykščių baseiną, kur lavino savo plaukimo įgūdžius.  Šaunus buvo helovino vakarėlis, kur įdomiausias buvo pasiruošimo procesas, kuriame kiekvienas dalyvis kūrė savo helovino kostiumą, talentų pasirodymai, kur kiekvienas bandė atrasti savo talentą. Vaikai eksponavo savo kūrybinius darbelius, pasakojo anekdotus, vaikščiojo kojūkais, šoko, dainavo, vaidino savo kurtą inscenizaciją. Iki susitikimo kitoje, dabar jau žiemos stovykloje.

Saulius Kulnickas