ATSAKINGŲ ASMENŲ UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĖS VYKDYMĄ

Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį:

  • Direktorius;

Pareigybės, kurias einantys darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus:

  • Direktorius;
  • Asmenys, atsakingi už viešųjų pirkimų vykdymą.

Praneškite apie korupcijos atvejus

Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas prašome pranešti tel. (8 459) 44 810 arba elektroniniu paštu rudiliumokykla@gmail.com

Nustatyti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai

2022 m. negautas nė vienas pranešimas apie korupcinio pobūdžio pažeidimus.

Subjektas, atsakingas už korupcijos atsparios aplinkos kūrimą įstaigoje

Kontaktinis asmuo:

Vaida Arlauskienė

Tel.: (8 459) 44 810

El. paštas: rudiliumokykla@gmail.com

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2021-2023 m.

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PLANAS

 

Korupcijos prevencijos aprašas

 

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.168154?faces-redirect=true


Pranešk apie korupciją
https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425


Specialiųjų tyrimų tarnyba
   https://www.stt.lt/


Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė:
Atmintinė valstybės tarnautojams ar jam prilygtam asmeniui susidurus su korupcija


Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą forma:
Pranešimas apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą