Centro veiklos sritys:

 • švietimas, kodas 85;
 • nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88;
 • kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90;
 • bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla, kodas 91;
 • sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.

 

Centro švietimo veiklos rūšys pagal galiojantį Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo:

Pagrindinės švietimo rūšys:

 • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
 • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

 

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

 

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
 • muziejų veikla, kodas 91.02;
 • vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;
 • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
 • kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla, kodas 94.99;
 • transportui būdingų paslaugų veikla, kodas 52.2;
 • poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla, kodas 55.20;
 • kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla,

kodas 88.99;

 • kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0;
 • meno įrenginių eksploatavimo veikla, kodas 90.04;
 • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
 • sporto klubų veikla, kodas 93.12;
 • kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29;
 • kita, niekur kitur nepriskirta asmenų aptarnavimo veikla, kodas 96.09;
 • Kitas niekur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39.