MISIJA

Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą bei neformalųjį švietimą, siekiant įstaigos ir kiekvieno bendruomenės nario asmeninės pažangos, tenkinti mokinių, jaunimo ir kaimo bendruomenės saviraiškos, užimtumo poreikius, maksimaliai plėtojant neformaliojo vaikų ir suaugusių švietimo aprėptį, suteikiant palankiausias galimybes atsiskleisti individualiems gebėjimams bei ugdyti dorą, verslią, savarankišką, laisvą asmenybę.

 

 

VIZIJA

Rudilių Jono Laužiko universalus daugiafunkcis centras – atvira kaitai, moderni, vietos gyventojams bei jos svečiams tarnaujanti švietimo, kultūros, sporto, poilsio, meno, laisvalaikio, bei socialinių paslaugų įstaiga,gebanti tenkinti įvairius klientų poreikius, gerinančius gyvenimo kokybę kaime.