Ikimokyklinis ugdymas

Grupės auklėtoja:

Danguolė Totorienė tel.8 683 08733

Darbo laikas 8.00-13.00 val.

 

Bendruomeniniai šeimos namai

Administratoriai:

Regina Šimėnienė tel. 8 676 17335

Darbo laikas 11.00-17.00 val.

Saulius Kulnickas tel. 8 610 60642

Darbo laikas  17.00-19.00 val.

 

Bibliotekos paslaugos:

Vanda Ribokaitė tel. 8 618 82163

Darbo laikas 8.00-17.00 val.

 

Sveikatos priežiūra:

Palmira Madeikienė tel. 8 616 02142

Darbo laikas 8.00-17.00 val.

 

Neformalus ugdymas:

Saulius Kulnickas tel. 8 610 60642