Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko parindinė mokyklos metinis pirkimų planas 2016