Konsultavimasis su vietos bendruomene vyksta susitikimų, susirinkimų, renginių metu.