Darbuotojai

Saulius Kulnickas

Programų koordinatorius

(funkcijos ir specialieji reikalavimai)

Programų koordinatorius – Centre dirbantis specialistas, atsakingas už bendruomenės poreikių nustatymą ir stebėseną, veiklos planavimą, organizavimą ir dalyvavimą projektuose, Centro tarybos veikloje. Bendradarbiauja su kitomis institucijomis, teikia informaciją apie vykdomą veiklą, projektus. Kaupia, rengia, analizuoja, sistemina ir saugo veiklos dokumentaciją. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Centro vadovo pavedimus, susijusius su veikla.

Specialieji reikalavimai: darbuotojas, įgijęs aukštąjį išsilavinimą, susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais. Planuoja, organizuoja, sistemina ir apibendrina informaciją, rengia išvadas, numato ir sprendžia problemas. Savarankiškai planuoja ir organizuoja savo veiklą. Turi projektinės veiklos patirties.

Tel. (8 459) 44810

El. p. rudiliumokykla@gmail.com

 

Vaida Arlauskienė

Programų koordinatorė

(funkcijos ir specialieji reikalavimai)

Programų koordinatorius – Centre dirbantis specialistas, atsakingas už bendruomenės poreikių nustatymą ir stebėseną, veiklos planavimą, organizavimą ir dalyvavimą projektuose, Centro tarybos veikloje. Bendradarbiauja su kitomis institucijomis, teikia informaciją apie vykdomą veiklą, projektus. Kaupia, rengia, analizuoja, sistemina ir saugo veiklos dokumentaciją. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Centro vadovo pavedimus, susijusius su veikla.

Specialieji reikalavimai: darbuotojas, įgijęs aukštąjį išsilavinimą, susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais. Planuoja, organizuoja, sistemina ir apibendrina informaciją, rengia išvadas, numato ir sprendžia problemas. Savarankiškai planuoja ir organizuoja savo veiklą. Turi projektinės veiklos patirties.

Tel. (8 459) 44810

El. p. rudiliumokykla@gmail.com

 

Algirdas Maižvila

Elektrikas, statinių priežiūros darbininkas

(funkcijos ir specialieji reikalavimai)

Elektrikas – tikrina ir prižiūri Centro elektros įrenginių, patalpų, apšvietimo tinklų, elektros tiekimo komunikacijų būklę, šalina pastebėtus trūkumus. Rūpinasi elektros įrenginių remontui reikalingų medžiagų atsargomis.

Specialieji reikalavimai: ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta vidurinė arba aukštoji elektrosaugos kvalifikacija. Žino ir laikosi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, saugumo reikalavimų dirbant su įvairiais įtaisais ir įrankiais. Laikosi darbų saugos instrukcijų, priešgaisrinių saugos, vidaus tvarkos ir elektrosaugos taisyklių. Žino ir laikosi saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius, elektros įrenginių įrengimo taisyklių ir elektros įrenginių techninio eksploatavimo taisyklių. Gerai išmano elektros įrenginių ir elektros tinklų schemas.

Statinių priežiūros darbininkas – atlieka pastatų ir statinių remonto darbus, remontuoja vidaus ir lauko inventorių, keičia spynas, remontuoja baldus, apžiūri ir remontuoja pastatų stogus, prižiūri vandentiekio, kanalizacijos sistemas.

Specialieji reikalavimai: netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai. Žino ir laikosi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, saugumo reikalavimų dirbant su įvairiais įtaisais ir įrankiais. Laikosi darbų saugos instrukcijų, priešgaisrinių saugos, vidaus tvarkos taisyklių.

Tel. (8 459) 44810

El. p. rudiliumokykla@gmail.com

 

Janina Maižvilienė

Valytoja

(funkcijos ir specialieji reikalavimai)

Valytoja – prižiūri, valo ir dezinfekuoja patalpas, koridorius, plauna grindis, laiptines, tualetus, prausyklas. Valo dulkes nuo įvairių paviršių, šviestuvų, radiatorių. Prižiūri ir laisto gėles, rūpinasi lauko želdiniais. Valo Centro langus, išpila šiukšles į šiukšlių konteinerius.

Specialieji reikalavimai: netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai. Žino plovimo ir dezinfekcijos priemonių paskirtį, koncentraciją ir vartojimo būdus. Laikosi darbų saugos instrukcijų, priešgaisrinės saugos, darbo tvarkos taisyklių.

Tel. (8 459) 44810

El. p. rudiliumokykla@gmail.com