Informacija apie darbo užmokestį

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų

metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

neatskaičiavus mokesčių.

 

Pareigybės pavadinimas Darbuo-

tojų skaičius

2023 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
(Eur /mėn.)
2023 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
(Eur /mėn.)
2023 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
(Eur /mėn.)
2023 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
(Eur /mėn.)
Administracija (direktorius) 1        
Programų koordinatorius 2 1527,00 1540,84 1521,73
Elektrikas, statinių priežiūros darbininkas 1        
Valytoja 1        

 

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą. (Lietuvos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo‘‘ patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 18 p.).