Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičiavus mokesčių.

 

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2020 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
(Eur /mėn.)
2020 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
(Eur /mėn.)
2020 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
(Eur /mėn.)
2020 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
(Eur /mėn.)
Administracija (direktorius) 1
Programų koordinatorius 2 988,36 1064.80 1048,99
Jungtinės ikimokyklinės grupės mokytoja 1
Elektrikas, statinių priežiūros darbininkas 1
Valytoja 1

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą. (Lietuvos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo‘‘ patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 18 p.).