Kupiškio rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovų darbo tvarkos taisyklės